Oppervlakte van een vierkant

Oppervlakte O = zijde x zijde = z2

AB = zijde = z
AB = BC = CD = DA

Voorbeeld

ABCD is een vierkant met zijde z = 5 cm
Oppervlakte O van het vierkant ABCD = z x z = 5 x 5 = 25 cm²

Bereken de oppervlakte van een vierkant

Zijde c
Oppervlakte van een vierkant

Definitie van een vierkant

Een vierkant is een vlakke figuur met vier gelijke zijden en vier rechte (90°) hoeken.
Een vierkant is een vierhoek met 4 even lange zijden en 4 rechte hoeken.
Een vierkant is een vierzijdige figuur waarvan de zijden allemaal even lang zijn en waarvan de hoeken allemaal rechte hoeken van 90 graden zijn.

De oppervlakte van een vierkant is gelijk aan het product van de lengte van één zijde.
De oppervlakte van een vierkant is gelijk aan zijde keer zijde. Aangezien elke zijde van een vierkant hetzelfde is, kan het eenvoudig de lengte zijn van een vierkant van een zijde.

Eigenschappen van een vierkant

Een vierkant heeft diagonalen van dezelfde lengte, die elkaar in het midden snijden en loodrecht op elkaar staan.
Een vierkant heeft zijn overstaande zijden twee aan twee evenwijdig.
De diagonalen van een vierkant halveren elkaar in 90°.
De lengte van de diagonalen van een vierkant is gelijk.
De som van alle binnenhoeken van een vierkant is 360°.
Alle vier de zijden van het vierkant zijn gelijk aan elkaar.
De overstaande zijden van een vierkant zijn evenwijdig aan elkaar.

Een vierkant is een rechthoek met vier gelijke zijden.
Alle vierkanten zijn parallellogrammen, rechthoeken en ruiten. Maar niet alle parallellogrammen, rechthoeken en ruiten zijn vierkanten.
Een vierkant heeft 4 zijden en 4 hoekpunten. Het meervoud van vertex is "vertices". Vertex betekent een hoek of een punt waar lijnen samenkomen. "Vertex" is een synoniem voor een knoop van een graaf. Een hoekpunt van een graaf is een van de objecten die met elkaar verbonden zijn.

Om verder te gaan

Een vierkant is een vierhoek, want het heeft 4 zijden en 4 hoeken.
Een vierkant is een rechthoek. Het heeft inderdaad 4 rechte hoeken.
Een vierkant is een ruit. Het heeft inderdaad zijn 4 gelijke zijden.
Omdat de zijden van een vierkant evenwijdig zijn, is een vierkant een parallellogram.

Perfect vierkant

Een perfect vierkant is een getal dat wordt gemaakt door een geheel getal te kwadrateren. Perfecte vierkanten zijn getallen die worden verkregen door een geheel getal of een geheel getal te kwadrateren. Een perfect vierkant is een geheel getal dat het kwadraat is van een ander geheel getal n, namelijk n2. Aangezien een negatief maal een negatief positief is, is een perfect vierkant altijd positief. Perfecte vierkanten zijn getallen die kwadraten zijn van gehele getallen. Een negatief geheel getal maal een negatief geheel getal is gelijk aan een positief geheel getal.

Voorbeelden van perfecte vierkanten

1 = 1 x 1 = 12
4 = 2 x 2 = 22
9 = 3 x 3 = 32
16 = 4 x 4 = 42
25 = 5 x 5 = 52
36 = ​​6 x 6 = 62
49 = 7 x 7 = 72
64 = 8 x 8 = 82
81 = 9 x 9 = 92
100 = 10 x 10 = 102
121 = 11 x 11 = 112
144 = 12 x 12 = 122
169 = 13 x 13 = 132
196 = 14 x 14 = 142
225 = 15 x 15 = 152
256 = 16 x 16 = 162
289 = 17 x 17 = 172
324 = 18 x 18 = 182
361 = 19 x 19 = 192
400 = 20 x 20 = 202
441 = 21 x 21 = 212
484 = 22 x 22 = 222
529 = 23 x 23 = 232
576 = 24 x 24 = 242
625 = 25 x 25 = 252