Oppervlakte van een vierkant

Oppervlakte O = zijde x zijde = z2

AB = zijde = z
AB = BC = CD = DA

Voorbeeld

ABCD is een vierkant met zijde z = 5 cm
Oppervlakte O van het vierkant ABCD = z x z = 5 x 5 = 25 cm²

Bereken de oppervlakte van een vierkant

Zijde c
Oppervlakte van een vierkant