Oppervlakte van een ruit

Oppervlakte O =
D x d / 2

eerste diagonaal D = AC
tweede diagonaal d = AB

Voorbeeld

ABCD is een ruit. De eerste diagonaal D meet 8 cm en de tweede diagonaal d is 3 cm.
Oppervlakte van een ruit =
D x d / 2
=
8 x 3 / 2
= 12 cm²

Berekening van de oppervlakte van een ruit

Eerste diagonaal D
Tweede diagonaal D
Oppervlakte van een ruit

Definitie van een ruit

Een ruit is een vierhoek met 4 zijden van dezelfde lengte.
Een ruit is een parallellogram met vier gelijke zijden en overstaande gelijke hoeken. Het is een speciaal geval van een parallellogram en het is een vierzijdige vierhoek.
Een ruit is een vierhoek waarvan de vier zijden allemaal even lang zijn.
Het is een platte vorm met 4 rechte zijden die allemaal even lang zijn.

De oppervlakte van een ruit is gelijk aan de helft van het product van de lengtes van de diagonalen.

Het meervoud van ruit is "rhombi" of "ruiten".
Een diamant wordt ook gecategoriseerd als een ruit, omdat deze vier gelijke zijden heeft en de overstaande hoeken gelijk zijn. Een ruit kan een vierkant zijn. Een vierkant is een speciaal geval van een ruit. Inderdaad, als een ruit vier gelijke binnenhoeken heeft, is het een vierkant. Een ruit is geen vierkant tenzij de hoeken allemaal rechte hoeken zijn. Een vierkant is echter een ruit omdat alle vier de zijden even lang zijn. Als een ruit twee scherpe hoeken en twee stompe hoeken heeft, heeft deze de vorm van een diamant. Een ruit is een speciaal type parallellogram waarvan alle zijden gelijk zijn.

Eigenschappen van een ruit

Een ruit is een parallellogram. Een ruit heeft inderdaad zijn overstaande zijden evenwijdig, dus het is een parallellogram.
De ruit heeft zijn overstaande hoeken van gelijke maat en zijn extra opeenvolgende hoeken.
De diagonalen van de ruit kruisen elkaar in het midden en staan ​​loodrecht op elkaar.
Een ruit heeft twee symmetrieassen: de diagonalen. Een ruit heeft een symmetriecentrum: het snijpunt van zijn diagonalen.
Alle zijden zijn even lang.
Een ruit lijkt op een diamant.
De som van twee aangrenzende hoeken is gelijk aan 180 graden.