Oppervlakte van een rechthoek

Oppervlakte O = l x b

AB = DC = lengte = l
AD = BC = breedte = b

Voorbeeld

ABCD is een rechthoek met een lengte l = 8 cm en een breedte b = 4 cm
Oppervlakte A van de rechthoek ABCD = l x b = 8 x 4 = 32 cm²

Berekening van de oppervlakte van een rechthoek

Lengte
Breedte
Oppervlakte van de rechthoek

Definitie van een rechthoek

Een rechthoek is een vierhoek die zijn 4 rechte hoeken heeft.
Een rechthoek is een soort vierhoek waarvan de evenwijdige zijden gelijk zijn aan elkaar en alle vier de hoekpunten gelijk zijn aan 90 graden.
Een rechthoek is een vierzijdige vorm waarvan de hoeken allemaal negentig graden zijn.

Eigenschappen van een rechthoek

Een rechthoek heeft diagonalen van dezelfde lengte die elkaar in het midden snijden. De diagonalen zijn evenwijdig aan elkaar en hebben dezelfde lengte.
Elke binnenhoek is gelijk aan 90 graden. De som van alle binnenhoeken is gelijk aan 360 graden.
Een rechthoek is een parallellogram met vier rechte hoeken.
Een rechthoek is een vierhoek.
De diagonalen halveren elkaar.
Een rechthoek heeft zijn overstaande zijden 2 tot 2 evenwijdig en van dezelfde afmeting.
Als twee diagonalen elkaar in tweeën delen op 90°, wordt dit een vierkant genoemd.
Omdat de zijden van een rechthoek evenwijdig zijn, wordt het ook wel een parallellogram genoemd.
De diagonalen van een rechthoek zijn congruent. Als de diagonalen van een vierhoek congruent zijn, dan is deze vierhoek een rechthoek.

Om verder te gaan

Een rechthoek is een parallellogram. De zijkanten zijn inderdaad evenwijdig.
Een rechthoek is een trapezium. Een trapezium is inderdaad een vierhoek waarvan twee zijden evenwijdig zijn.

De oppervlakte van een rechthoek is het product van zijn lengte en breedte.
De oppervlakte van een rechthoek wordt bepaald door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte.

Is een vierkant een rechthoek?

Een vierkant is een rechthoek. Een vierkant is inderdaad een rechthoek omdat het alle eigenschappen van een rechthoek bezit.
Een vierkant is een speciaal type rechthoek omdat het alle eigenschappen van een rechthoek heeft.
Alle vierkanten zijn rechthoeken, maar niet alle rechthoeken zijn vierkanten.