Oppervlakte van een parallellogram

oppervlakte O = b x h

DC = basis = b
h = hoogte
Bij een parallellogram spreken we over 'basis' en 'hoogte', net als bij een driehoek.
De formule wordt dan : oppervlakte = basis x hoogte

Voorbeeld

ABCD is een parallellogram met basis b = 6 cm en hoogte h = 3 cm
Oppervlakte A van het parallellogram ABCD = b x h = 6 x 3 = 18 cm².

Berekening van de oppervlakte van een parallellogram

Basis b
Hoogte h
Oppervlakte van een parallellogram

Definitie van een parallellogram

Een parallellogram is een vierhoek waarvan de overstaande zijden evenwijdig zijn.
Een parallellogram is een speciaal type met gelijke en evenwijdige overstaande zijden.
Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.

Een parallellogram is een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden.
Een parallellogram is een vierhoek of vierzijdige vorm met twee sets evenwijdige zijden.
Oppervlakte = Basis x Hoogte
De basis is de lengte van de lange, platte kant aan de onderkant.
De hoogte is de afstand van de basis tot aan de evenwijdige zijde.

Het gebied van een parallellogram kan worden berekend door het product van zijn basis met de hoogte te vinden.

Eigenschappen van het parallellogram

In een parallellogram zijn de overstaande zijden evenwijdig en hebben ze dezelfde lengte.
In een parallellogram hebben de diagonalen hetzelfde middelpunt. Het middelpunt van de diagonalen is het symmetriecentrum van het parallellogram.

In een parallellogram hebben de overstaande hoeken dezelfde maat.
In een parallellogram zijn opeenvolgende hoeken aanvullend.
Als een vierhoek zijn overstaande zijden evenwijdig heeft, dan is die vierhoek een parallellogram.
Als een vierhoek zijn diagonalen heeft die hetzelfde middelpunt hebben, dan is deze vierhoek een parallellogram.

De overstaande of tegenover elkaar liggende zijden van een parallellogram zijn even lang en de overstaande hoeken van een parallellogram zijn even groot.
De overstaande zijden van een parallellogram zijn evenwijdig aan elkaar.
De overstaande zijden van een parallellogram zijn even lang.
De overstaande hoeken van een parallellogram zijn even groot.
Diagonalen van een parallellogram halveren elkaar.
Aangrenzende hoeken van een parallellogram tellen op tot 180°.

Wat is een parallellogram in wiskunde?

Een parallellogram is een vierhoek met overstaande zijden evenwijdig (en dus overstaande hoeken gelijk). Een parallellogram is een platte vorm met overstaande zijden evenwijdig en even lang. Een parallellogram is in de geometrie een vierzijdige vorm met twee evenwijdige zijden.