Oppervlakte van een parallellogram

oppervlakte O = b x h

DC = basis = b
h = hoogte
Bij een parallellogram spreken we over 'basis' en 'hoogte', net als bij een driehoek.
De formule wordt dan : oppervlakte = basis x hoogte

Voorbeeld

ABCD is een parallellogram met basis b = 6 cm en hoogte h = 3 cm
Oppervlakte A van het parallellogram ABCD = b x h = 6 x 3 = 18 cm².

Berekening van de oppervlakte van een parallellogram

Basis b
Hoogte h
Oppervlakte van een parallellogram