Conversie pond naar kg


Massa (in ponden):
Massa (in kg):

Met de rekenmachine kunt u ponden omrekenen naar kilogrammen.

Voer de omgekeerde berekening uit: omrekenen kilogram naar pond

1 pond = 0.453592 kg (ongeveer gelijk aan)
1 kg = 2.20462 ponden (ongeveer gelijk aan)

Voorbeeld

We gaan een massa omrekenen van 50 lbs naar kilogram.
Massa = 50 pond
1 pond = 0,453592 kg
massa = 50 lbs = 50 x 0,453592 = 22,68 kg
Het symbool voor het pond is "lb" of "lbs" in het meervoud. "lb" is de afkorting van het Latijnse woord "libra".

Grafiek van ponden naar kilogrammen

Converteer lbs naar kg:

1 pond = 0,45 kg
5 lbs = 2,27 kg
10 lbs = 4,54 kg
20 lbs = 9,07 kg
30 lbs = 13,61 kg
40 lbs = 18,14 kg
50 lbs = 22,68 kg
60 lbs = 27,22 kg
70 lbs = 31,75 kg
80 lbs = 36,29 kg
90 lbs = 40,82 kg
100 pond = 45,36 kg

Om ponden om te zetten in kilogrammen, vermenigvuldig je met 0,453592 (ongeveer) of deel je door 2,20462 (ongeveer).
Het pond en de kilogram zijn maateenheden voor massa.

Verschil tussen massa en gewicht:

Massa staat voor de hoeveelheid materie in een lichaam en wordt bijvoorbeeld gemeten in kilogram.
Gewicht is de kracht die dit lichaam op de grond uitoefent en wordt gemeten in Newton. Gewicht is de maat voor de hoeveelheid kracht die op een massa inwerkt als gevolg van de versnelling als gevolg van de zwaartekracht.
De massa is overal in het heelal hetzelfde. Het is het gewicht dat varieert.

Massa

Het metrische systeem van metingen gebruikt de massa-eenheden kilogram (kg), gram (g) en ton (t). Massa wordt gebruikt om het gewicht van een object te meten. De standaardeenheid van massa is kilogram en kortweg wordt het geschreven als kg.

De zeven SI-basiseenheden (International System of Units) zijn samengesteld uit kilogram (kg) voor massa, meter (m) voor lengte, seconde (s) voor tijd, kelvin (K) voor temperatuur, mol (mol) voor hoeveelheid stof , ampère (A) voor elektrische stroom en candela (cd) voor lichtsterkte.