Omrekenen km naar mijl


Afstand (in km):
Afstand (in mijlen):

Met de rekenmachine kunt u kilometers omrekenen naar mijlen.

Voer de omgekeerde berekening uit: mijlen omrekenen naar kilometers

1 km = 0.62137 mijl (ongeveer gelijk aan)
1 mijl = 1.60934 km (ongeveer gelijk aan)

Voorbeeld

We gaan een afstand d van 50 km omrekenen naar mijlen.
Afstand d = 50 km
1 km = 0,62137 mijl
d = 50 km = 50 x 0,62137 = 31,07 mi

Kilometers naar mijlen grafiek

Km omrekenen naar mijl:

1 km = 0,62 mijl
10 km = 6,21 mi
20 km = 12,43 mi
30 km = 18,64 mi
40 km = 24,85 mi
50 km = 31,07 mi
60 km = 37,28 mi
70 km = 43,5 mi
80 km = 49,71 mi
90 km = 55,92 mi
100 km = 62,14 mi

Het symbool van "mijlen" is "mi".
Mijl is een lengte-eenheid.

Kilometer

1 km = 1 000 m

Kilometer (km) is een lengte-eenheid gelijk aan 1 000 meter (m).
1 kilometer is gelijk aan 1000 meter: 1 km = 1000 m.

Wat is een kilometer?

Een kilometer is een lengte-eenheid gelijk aan duizend meter. Kilometers worden gebruikt om lange afstanden te meten.
1 kilometer is gelijk aan 100 000 centimeter: 1 km = 100 000 cm.

Om verder te gaan

Kilometers en mijlen zijn beide afstandseenheden. Wanneer we van de ene plaats naar de andere moeten gaan, meten we de afstand vaak in kilometers. De Amerikaanse spelling is kilometer. De Britse spelling is kilometer. Het meervoud van kilometer is kilometers.

De SI-eenheid (International System of Units) voor afstand is de meter (m). Lange afstanden kunnen worden gemeten in kilometers (km). De meest gebruikelijke afstandseenheden zijn kilometers, meters, centimeters en millimeters in het metrische meetsysteem. De meter is de standaardmaat voor afstand in metrische eenheden.

km is een geschreven afkorting voor kilometer. mi is een geschreven afkorting voor mijl.