Omrekenen m3 naar liter


Volume (in kubieke meter - m3) :
Volume (in liters - L) :

Met de rekenmachine kunt u kubieke meters omrekenen naar liters.

Voer de omgekeerde berekening uit: omrekening liters naar kubieke meter

1 m3 (kubieke meter) = 1000 L (liters)

Voorbeeld

We gaan een volume V van 5 m3 omrekenen naar liters.
Volume V = 5 m3
1 m3 = 1000 L
V = 5 m3 = 5 x 1 000 = 5 000 L

Liter

Liter / Kubieke meter

1 Liter is gelijk aan 0.001 kubieke meter. Om liters naar kubieke meters om te rekenen, vermenigvuldigt u de literwaarde met 0,001 of deelt u deze door 1000.
1 kubieke meter is gelijk aan 1000 liter. Om kubieke meters om te rekenen naar liters, vermenigvuldigt u de waarde van de kubieke meter met 1000.
Een liter is een volume-eenheid gelijk aan één kubieke decimeter (dm3). 1 liter is gelijk aan 1 000 milliliter.

Een kubieke meter is een eenheid, die het volume van de kubus vertegenwoordigt met lengte, breedte en hoogte gelijk aan 1 meter. Het is een volume-eenheid in het International System of Units (SI). Een kubieke meter is een volumemaat die overeenkomt met een doos met zijlengtes van één meter. Het is gelijk aan 1 000 liter.
Een kubieke meter was een volume-eenheid gedefinieerd als een kubus van één meter per zijde.

Kubieke meters en kubieke decimeters

1 kubieke meter = 1 000 kubieke decimeter
1 m3 = 1 000 dm3
Er zijn 1 000 kubieke decimeter (dm3) in 1 kubieke meter (m3).

Volume

De SI-eenheid (International System of Units) van volume is de kubieke meter (m3), het volume dat wordt ingenomen door een kubus van 1 meter aan elke zijde. Een gallon is een Amerikaanse eenheid van vloeistofcapaciteit die gelijk is aan ongeveer 3.785 liter. Een gemakkelijke manier om van liters naar gallons te rekenen, is dat een kwart iets minder is dan een liter en 4 liter iets meer dan 1 gallon. In de Verenigde Staten van Amerika is de gallon een maateenheid die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor vloeistoffen zoals water, melk en benzine.