Oppervlakte van een driehoek

Oppervlakte O =
b x h / 2

CB = basis = b
h = hoogte

Voorbeeld

ABC is een driehoek met basis b = 5 cm en hoogte h = 2 cm
Oppervlakte A van de driehoek ABC =
b x h / 2
=
5 x 2 / 2
= 5 cm²

Berekening van de oppervlakte van een driehoek

Basis
Hoogte
Oppervlakte van een driehoek