Omrekening mijl naar km


Afstand (in mijlen):
Afstand (in km):

Met de rekenmachine kunt u mijlen naar kilometers omrekenen.

Voer de omgekeerde berekening uit: conversie kilometers naar mijlen

1 mijl = 1.60934 km (ongeveer gelijk aan)
1 km = 0.62137 mijlen (ongeveer gelijk aan)

Voorbeeld

We gaan een afstand d omrekenen van 70 mijl naar kilometer.
Afstand d = 70 mijl
1 mijl = 1,60934 km
d = 70 mijl = 70 x 1,60934 = 112,65 km

Mijl naar kilometer grafiek

Zet mijlen om in kilometers:

1 mijl = 1,61 km
10 mijl = 16,09 km
20 mijl = 32,19 km
30 mijl = 48,28 km
40 mijl = 64,37 km
50 mijl = 80,47 km
60 mijl = 96,56 km
70 mijl = 112,65 km
80 mijl = 128,75 km
90 mijl = 144,84 km
100 mijl = 160,93 km

Het symbool van "mijlen" is "mi".
Mijl is een lengte-eenheid.

Vermenigvuldig met 1,60934 (ongeveer) om mijlen om te zetten in kilometers.

Een kilometer is een lengte-eenheid gelijk aan duizend meter. Kilometers worden gebruikt om lange afstanden te meten.

Kilometer

1 km = 1 000 m

Kilometer (km) is een lengte-eenheid gelijk aan 1 000 meter (m).
1 kilometer is gelijk aan 1000 meter: 1 km = 1000 m.

Wat is een kilometer?

Een kilometer is een lengte-eenheid gelijk aan duizend meter. Kilometers worden gebruikt om lange afstanden te meten.
1 kilometer is gelijk aan 100 000 centimeter: 1 km = 100 000 cm.

Lengte

De standaard lengte-eenheid op basis van het metrieke stelsel is een meter (symbool: m). Er zijn zeven basiseenheden in het SI-systeem (International System of Units), namelijk de meter (m), de kilogram (kg), de seconde (s), de kelvin (K), de ampère (A), de mol (mol) en de candela (cd). Van een meter kun je een millimeter (1/1000 m), een centimeter (1/100 m) of een kilometer (1000 m) halen. De meest voorkomende metrische lengte-eenheden zijn kilometers (km), meters (m), centimeters (cm) en millimeters (mm).